Výsledky průzkumu

20.04.2021

Výsledky on-line průzkumu z pohledu návštěvníků kulturních akcí po rozvolnění. Průzkum se zaměřil na palčivé problémy související s povinností a omezeními pro návštěvníky. Průzkum trval od 8. do 18. dubna 2021 (10 dní) a zúčastnilo se ho 75 respondentů ve všech věkových kategorií napříč Českou republikou. Průzkum byl veřejný a dostupný v dotazníku zde.

Zúčastnilo se ho s převahou 69% žen (52) a 31% mužů (23). Nejvíce převažující kategorie oslovených respondentů byla ve věku mezi 26 - 44 let (45%, 34 respondentů) a nejméně zastoupená kategorie byla ve věku mezi 75 - 89 let (1%, 1 respondent). Kompletní data jsou obsaženy v grafech níže.

Oslovení respondenti měli za úkol rozhodnou se, zda se zúčastní kulturní akce s následujícími omezeními:

  • Nutnost zakoupit vstupenky předem on-line
  • Povinnost zakrytí obličeje respirátorem 
  • Povinnost prokázat se negativním testem 

S ohledem na výše uvedené omezení je 45% respondentů rozhodnuto se akce i přes veškerá omezení zúčastnit, 17% respondentů se akce nejspíše zúčastní, 19% respondentů není rozhodnuto a zbylých 21% se z největší pravděpodobnosti kulturní akce za těchto podmínek nezúčastní. Kompletní data jsou obsaženy v grafu níže.


Průzkum zpracoval: Ondřej Soukup

Data byla zpracována přes formulář Google.

Jste pořadatelská agentura, umělec nebo pořadatel kulturní akce? Máte zájem o kompletní data (lokalita respondentů, odpovědi v jednotlivé věkové kategorii atd.) kontaktujte nás.